Editorial Board

Editorial Board

         Editor in Chief, Managing Editor and Publisher : Dr. K. N. Sonaliya

Executive Editor : Dr. Viral R. Dave

            Joint Editor : Dr. Bhavik M. Rana

Advisors

Dr. M. P. Singh

Dr. V. S. Rawal

Dr. Paresh Dave

Dr. V. S. Mazumdar

Dr. Geeta Kedia

Dr. N. B. Dholakia

Dr. D. V. Bala

Dr. P. Kumar

Dr. Dilip Mavlankar

Dr. P. B. Verma

Dr. D. M. Solanki

Dr. Udaishankar Singh

Dr. D. V. Parmar

Dr. Girija Kartha

Dr. R. K. Bansal

Dr. A. M. Kadri

Dr. Sheetal Vyas

Dr. Jignesh Chauhan

Dr. Kartik Trivedi

Dr. J. K. Kosambiya

Dr. Rajesh Mehta

Members

Dr. R. K. Bakshi

Dr. N. J. Talsania

Dr. Chandresh Pandya

Dr. Aparajita Shukla

Dr. A. Bhagyalaxmi

Dr. N. R. Makwana

Dr. Shobha Misra

Dr. Bhavesh Modi

Dr. Rashmi Sharma

Dr. R. Mahajan

Dr. Mohua Moitra

Dr. Narayan Gaonkar

Dr. Sonal Parikh

Dr. Atul Trivedi

Dr. Sunil Nayak

Dr. Harivansh Chopra

Dr. Balkrishna Adsul